Home

Vår uppgift: att öka din konkurrensförmåga

Dagens affärsklimat kräver snabbt och kraftfullt agerande såväl på marknaden som inom företaget.  Hörnstenarna är tydlig vision, skarpa beslut, rätt tajming och resultatorienterat samarbete.


Vi skapar förutsättningar för förbättring av din lönsamhet.


Med verksamhetens strategier och mål som utgångspunkt kartlägger vi verksamhetens behov och identifierar de nyckelbeslut som måste fattas för att önskade effekter ska realiseras. Vi stödjer kommunikation och förändringsarbete samt uppföljning av beslutade åtgärder.

Godkänd för F-skatt

Se också fliken Tjänster ovan

Affär och verksamhet

Bättre beslut

Tydligare ledning

Nöjdare kunder

Effektivare förändring

Smartare arbetssätt

Resultatdrivet samarbete

Roligare vardag


Coaching

Certifierad coach ICC


Informationshantering

GDPR-frågor

Säkerhets- och sekretesstrategi


Teknik

Systemarkitektur

Mjukvarudesign

Verktygsbaserad systemmodellering


Copyright © 2019 Nozomi AB All Rights Reserved


Vi använder inte cookies